Verzilver uw dak. Subsidie voor zonnepanelen op grote daken.

De gemeente Stede Broec maakt werk van een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. De gemeente wil bijdragen aan de landelijke ambitie om in 2030 minimaal 70% van de elektriciteit duurzaam op te wekken en een CO2 reductie van 50% te behalen. In 2040 wil de regio Westfriesland helemaal energieneutraal te zijn. Daarvoor hebben we uw hulp nodig. Om samen verder te komen, bieden we ondernemers ondersteuning via de actie Verzilver Uw Dak. Ondernemers kunnen meedoen met deze actie als zij eigenaar zijn van een dak groter dan 1000m2.

Hoe werkt het?
Geïnteresseerde ondernemers met een groot dak die nog geen zonnepanelen hebben, kunnen zich de komende weken aanmelden voor een dakscan. Daarmee krijgen zij inzicht in de potentie van hun dak voor zonnepanelen en een indicatie van de kosten en opbrengsten. Vervolgens worden zij individueel verder geholpen om alle vragen te beantwoorden. Wil de ondernemer dan verder met zonnepanelen, dan kunnen wij een SDE++ subsidieaanvraag indienen. Dit doen wij in samenwerking met adviesbureau Over Morgen, die in opdracht van de provincie onafhankelijk en vrijblijvend advies geeft. Na afloop van het traject krijgt de ondernemer de uitslag van de subsidieaanvraag en heeft tevens de juiste informatie om zelf over te gaan tot de praktische vervolgstappen voor het plaatsen van de zonnepanelen.

Verspreiden informatie ondernemers
Kunt u onderstaand artikel via uw website, nieuwsbrief of in een direct bericht aan uw leden verspreiden? Met uw hulp proberen we een zo groot mogelijk deel van de ondernemers in de gemeente te bereiken en te stimuleren om over te gaan op het opwekken van duurzame energie.

Hartelijk dank en vriendelijke groet!

ARTIKEL
Verzilver uw dak
Subsidie voor zonnepanelen op grote bedrijfsdaken
Bent u ondernemer en eigenaar van een onbenut dak in de gemeente Stede Broec groter dan 1000 m┬▓? Volg dan het voorbeeld van andere eigenaren en leg zonnepanelen op uw dak! De gemeente Stede Broec en de Provincie Noord-Holland willen graag het opwekken van duurzame energie op daken stimuleren, en helpen u daarom gratis en onafhankelijk met de eerste stappen naar de realisatie van een zonnestroominstallatie op uw dak. Zo kan er een dakscan worden gemaakt om inzicht te geven in het aantal panelen en het verdienmodel. Ook kunnen wij helpen uw SDE++ subsidie-aanvraag (subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie) in te dienen.

Vraag nu een dakscan aan!
Meld u vrijblijvend aan voor een persoonlijke dakscan en ontdek of uw dak voldoet aan de benodigde randvoorwaarden voor een succesvolle SDE++-aanvraag. De SDE++ subsidie kan vanaf 24 november 2020 worden aangevraagd.

Na uw aanmelding brengen we samen met adviesbureau Over Morgen de potentie van uw dak in kaart en nemen we contact met u op. Vervolgens kijken we samen welke vragen u heeft en wat mogelijke vervolgstappen zijn. Meer informatie en het aanvraagformulier voor een dakscan vindt u op: overmorgen.nl/verzilveruwdak.

De SDE++ aanvraagronde wordt vanaf 24 november 2020 opengesteld en komt dus snel dichterbij. Mis uw kans niet en ontdek op tijd of uw dak kansrijk is om groene stroom te gaan produceren. Wilt u eerst meer informatie dan kunt u uw vragen mailen naar verzilveruwdak@overmorgen.nl