enquette bedrijvengroep

Beste ondernemer,

Ben jij tevreden met het lidmaatschap van de Bedrijvengroep Stede Broec of zou je willen dat er bepaalde zaken worden veranderd?

Het bestuur worstelt met de vraag of de georganiseerde evenementen nog wel interessant genoeg zijn of zelfs helemaal achterwege gelaten moeten worden. Belangrijkste reden voor deze vraag is de lage opkomst bij de recent georganiseerde evenementen.

Om na te kunnen gaan wat jij belangrijk vindt als lid van de Bedrijvengroep, hebben we een vragenlijst opgesteld die je via onderstaande link kunt bereiken. Jouw inbreng en die van alle andere leden zijn voor het bestuur belangrijk om het beleid voor de komende jaren te bepalen.

De vragenlijst bestaat uit een 8 tal multiple choice vragen waarbij in enkele gevallen wordt gevraagd om een persoonlijke aanvulling. Het invullen van de lijst zal +/-  5 minuten in beslag nemen. We vragen jou om deze lijst vóór 20 april aanstaande in te vullen en te verzenden.

Vragenlijst: naar de vragenlijst

Namens het bestuur willen we je alvast bedanken voor jouw tijd en bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Bedrijvengroep Stede Broec